„НОВА НАДЕЖДА – 2014“ ООД е бенефициент с проект „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки“

„НОВА НАДЕЖДА – 2014“ ООД е бенефициент (предприятие получаващо подкрепа) с проект №: BG16RFOP002-2.095-3628 на процедура BG16RFOP002-2.095 „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки“.

Цел на процедурата:
Осигуряване на оборотен капитал за регистрирани в Република България микро, малки и средни предприятия, засегнати от временните противоепидемични мерки, за преодоляване на икономическите последствия.

С реализацията на настоящия проект „НОВА НАДЕЖДА – 2014“ ООД ще си осигури оборотен капитал за справяне с последиците от COVID-19 и ще постигне положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19.

Общата стойност на заявлението за подкрепа: 10 951,04 лв.

Начало: 22.01.2021 г.

Край: 22.04.2021 г.

Работно време и доставки

Уважаеми Клиенти,

Почивни дни по Великден:
16 и 17.04.2023г
15.04.2023г с намалено работно време 10:00ч.-16:00ч.

* Без доставки на 15.04.2023г